Menu
העבירות

דוגמאות לעבירות על חוק צער בעלי חיים

במהלך שמונה חודשים הועסק תחקירן סמוי בתוך בית המטבחיים בחיפה. הממצאים, כפי שניתן היה לצפות הינם מחרידים, עבירות על חוקי צער בעלי חיים הם עניין שבשגרה במקום. מרגע הגעתם של נידוני המוות למקום, "פריקתם" לבית המטבחיים תוך הכאה במקלות, שימוש באלימות קשה טרם השחיטה וגם לאחריה.

פשיטת עורות

פושטים עורות לבעלי החיים בעודם בחיים וחותכים רגליים ואיברים אחרים

שחיטה כפולה

פועל מעביר סכין פעם שניה אחרי שחיטה בכדי לזרז את העבודה

אלימות בעזרת מקל

עובדי בית המטבחיים מכים ודוחפים את המקלות לפי הטבעות של המועמדים לשחיטה

זירוז המוות

פועלים דוחפים ידיים לגרונות משוספים של בעלי חיים כדי לזרז את המוות שלהם

חולים ופצועים

בעלי חיים פצועים ומתים עוד לפני השחיטה

אלימות

בעיטות ואלימות מצד העובדים

תלייה בהכרה

תלייה של בעלי חיים שעדיין בהכרה ומדממים

משחק בגופות

משחקים מסירות עם בעלי החיים לאחר שחיטה

שחיטה בסמיכות

בעלי חיים נשחטים אחד על גבי השני

התעללות בזמן השחיטה

דלת תא עקידה נסגרת שוב ושוב על בעלי החיים לאחר שחיטה

ידיים בפצע

שוחטים מעבירים יד בתוך הפצע הפתוח

אימה

עגלים במודעות מלאה צופים בחבריהם נשחטים

גסיסה איטית

בעלי חיים חיים דקות ארוכות לאחר השחיטה

פס שחיטה מהיר

פס שחיטה מהיר

בריאות הציבור

עבירות תברואתיות המסכנות את בריאות הציבור