Menu
לחצו לצפייה בתחקיר

תחקיר בית המטבחיים בחיפה

לתרומה

עדכונים וכתבות

העבירות

דוגמאות לעבירות על חוק צער בעלי חיים

במהלך שמונה חודשים הועסק תחקירן סמוי בתוך בית המטבחיים בחיפה. הממצאים, כפי שניתן היה לצפות הינם מחרידים, עבירות על חוקי צער בעלי חיים הם עניין שבשגרה במקום. מרגע הגעתם של נידוני המוות למקום, "פריקתם" לבית המטבחיים תוך הכאה במקלות, שימוש באלימות קשה טרם השחיטה וגם לאחריה.

פשיטת עורות

פושטים עורות לבעלי החיים בעודם בחיים וחותכים רגליים ואיברים אחרים

תלייה בהכרה

תלייה של בעלי חיים שעדיין בהכרה ומדממים

אלימות בעזרת מקל

עובדי בית המטבחיים מכים ודוחפים את המקלות לפי הטבעות של המועמדים לשחיטה

משחק בגופות

הטחות בעלי החיים לאחר השחיטה

חולים ופצועים

בעלי חיים פצועים ומתים עוד לפני השחיטה

אלימות

בעיטות ואלימות מצד העובדים

כשרות

כשר?

רש"ר הירש (רבי שמשון בן רפאל הירש)
"כי כאדם כבהמה גם היא תחוש ותרגיש כל חתוך, דחיפה, הכאה, כובד עמל רב, פחד ובהלה, רעב וצמאון" (ספר חורב, מערכת החקים, ה, א).
כפי שנצפה מהתחקיר ישנן עבירות הלכתיות רבות בנוגע לכשרות

בעלי חיים נשחטים בפני בעלי חיים אחרים

בעלי החיים רואים בעלי חיים אחרים נשחטים בפניהם, שומעים את הצרחות ומריחים את הדם, ניתן לראות את חוסר האונים והמצוקה של כל אחד ואחת מהם.

צער בעלי חיים עוד טרם השחיטה

בעלי החיים סופגים אלימות קשה עוד טרם השחיטה, מכות, משיכות, הטחות ועוד.

חיתוך "שני"

כאשר עובדי בית המטבחיים רוצים לזרז את העבודה, הם נצפים מעבירים סכין פעם שניה לאחר השוחט.

אי בדיקת איבוד הכרה

בכל השחיטות בבית המטבחיים בחיפה לא נעשית שום בדיקת איבוד הכרה טרם תחילת "עיבוד" בעל החיים.

כריתת איברים מבעלי חיים חיים

בתחקיר נצפים אלפי מקרים בהם בעלי חיים נחתכים לחלקים בעודם מפרפרים. רגליהם, עורותיהם ואיברים אחרים נחתכים כאשר הינם עדיין בחיים.

תרומה

לתרומה

התרומות שלכם ילכו למטרות חשובות שיצילו חיים

יחידת הסמויים

יחידת הסמויים של "קירות שקפים" זקוקה למשאבים רבים לתפעול המערך

תיעודים

"קירות שקופים" עוסקת בתיעוד בלתי פוסק של משקי ההתעללות בישראל ובחו"ל. (דוגמא: 95% מהרפתות השיתופיות בישראל תועדו ע"י צוותי התיעוד). התיעוד כולל ציוד מקצועי, עריכה, העלאה וקידום התכנים

תקשורת

תקשורת, פרסום והפצה, קידום ממומן ברשתות החברתיות

הפצה

הדפסת חומרי הפצה כגון פלאיירים, שלטים ובאנרים